Tận tụy

Khi bạn cần hiệu suất tối đa, một máy chủ chuyên dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đó. Của chúng tôi tình cờ được xây dựng với phần cứng cấp doanh nghiệp từ trước ra sau. Và vì mọi máy chủ chuyên dụng đều có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng của bạn trong nền tảng lưu trữ máy chủ chuyên dụng cao cấp của chúng tôi, nên những từ như “mạnh mẽ” và “đáng tin cậy” mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG NGÂN SÁCH

MÁY CHỦCPUKÝ ỨCỔ CỨNGGIÁĐặt hàng ngay!Vị trí
Intel Atom D5102 x 1,66 GHz4GB DDR2SSD 64GB + HD 500GB$39/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Atom D5252 x 1,80 GHz8GB DDR3SSD 64GB + HD 1TB$44/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Core i5 45704 x 3,20 GHz16GB DDR3SSD 128GB + HD 2TB$51/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Core i7 47704 x 3,40 GHz32GB DDR3HD 2x1TB$64/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Core i7 7700K4 x 4,20 GHz64GB DDR4SSD 2x512GB$109/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel đặc biệt4 x Khác nhau32GB DDR3SSD 1TB$69/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Xeon E3 1230 V34 x 3,30 GHz32GB DDR3SSD 256GB$60/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Xeon E3 1240 V64 x 3,70 GHz16GB DDR4SSD 256GB$70/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Xeon E3 1245 V24 x 3,40 GHz32GB DDR3SSD 256GB$57/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Xeon E3 1270 V34 x 3,50 GHz32GB DDR3SSD 512GB$65/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Xeon E5 1650 V26 x 3,50 GHz64GB DDR3SSD 2x256GB + HD 2x2TB$109/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Xeon E5 1650 V36 x 3,50 GHz128GB DDR4SSD 2x1TB + HD 2x2TB$159/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Xeon E5 1650 V46 x 3,60 GHz128GB DDR4SSD 1TB + HD 4TB$159/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
AMDRyzen3700X8 x 3,60 GHz128GB DDR42x1TB NVMe$209/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon kép E56208 x 2,40 GHz64GB DDR3HD 4x2TB$159/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Core i7 9700K8 x 3,60 GHz64GB DDR4SSD NVMe 512GB$139/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Core i9 9900K8 x 3,60 GHz128GB DDR42TB NVMe+2x2TB HD$229/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel XeonW 215510 x 3,30 GHz128GB DDR42TB NVMe+2x2TB HD$249/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
AMDRyzen3900X12 x 3,80 GHz128GB DDR42x2TB NVMe$279/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon kép E5 2620 V212 x 2,10 GHz128GB DDR32x2TB HD+2x256GB SSD$309/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
AMD Opteron 627216 x 2,10 GHz64GB DDR3SSD 2x256GB + HD 2x2TB$99/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon kép Bạc 410816 x 1,80 GHz128GB DDR42TB NVMe+2x2TB HD$609/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
AMD Epyc 7281 kép32 x 2,10 GHz256GB DDR42TB NVMe+2x2TB HD$809/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon kép E5 2699 V444 x 2,20 GHz512GB DDR4SSD 4x2TB$809/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Tấm Xeon Kép. 816048 x 2,10 GHz1024GB DDR42TB NVMe+SSD 4x2TB$1509/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA

MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG GIÁ RẺ

MÁY CHỦKÝ ỨCỔ CỨNGGiáĐặt hàng ngay!Vị trí
E3-123032 GB2x SSD 240GB hoặc 2x 2TB SATA$55/thángđặt hàng ngayVương quốc Anh
E5-243032 GB4x SSD 240GB hoặc 4x 2TB SATA$90/thángđặt hàng ngayVương quốc Anh
Kép E5-243064 GB4x SSD 240GB hoặc 4x 2TB SATA$130/thángđặt hàng ngayVương quốc Anh
E3-1270v664 GB4x SSD 240GB hoặc 4x 2TB SATA$129/thángđặt hàng ngayVương quốc Anh
Kép E5-2430v4128 GB4x SSD 240GB hoặc 4x 2TB SATA$309/thángđặt hàng ngayVương quốc Anh

MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG GIÁ RẺ

máy chủKý ứcổ cứngbao gồmGiáĐặt hàng ngay!Vị trí
* Nguyên tử lõi kép được cấu hình sẵn2GB DDR2500GBSATA• 100mbit không đối xứng$20,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
* Intel Core2Duo được cấu hình sẵn4GB DDR2250GBSATA• 100mbit không đối xứng$20,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel Core2Quad được cấu hình sẵn4GB DDR2500GBSATA• 100mbit không đối xứng$25,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Intel I3-540 được cấu hình sẵn8GB DDR3500GBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$30,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon 5150 được cấu hình sẵn16GB DDR22x500SATA• Chuyển 100TB hàng tháng$35,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon 5150 4x 250GB được cấu hình sẵn16GB DDR24x250GBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$35,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
I7-2600 120GB + 1TB Cấu hình sẵn16GB DDR3SSD 120GB + SATA 1TB• Chuyển 100TB hàng tháng$40,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
I7-2600 được cấu hình sẵn16GB DDR31TBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$50,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn Xeon 552016GB DDR32x1TB SATA• Chuyển 100TB hàng tháng$45,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Opteron kép 2373 được cấu hình sẵn32GB DDR2 ECC2TBSATA• Chuyển 20TB hàng tháng$55,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
I5 3470 120GB SSD + 2TB cấu hình sẵn16GB DDR3SSD 120GB + 2TB• Chuyển 100TB hàng tháng$47,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Opteron 6128 HE Cấu hình sẵn32GB DDR32TBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$49,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Opteron 6128 2x1TB HE Cấu hình sẵn32GB DDR32x1TB SATA• Chuyển 100TB hàng tháng$49,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn Xeon 5520 3TB kép24GB DDR33TBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$50,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn SSD Xeon 5520 240GB kép24GB DDR3SSD 240GB• Chuyển 100TB hàng tháng$50,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon E3-1220v1 được cấu hình sẵn32GB DDR3SSD 240GB• Chuyển 100TB hàng tháng$52,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon 5520 120GB SSD + 3TB Cấu hình sẵn24GB DDR3SSD 120GB + 3TB• Chuyển 100TB hàng tháng$55,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon E3-1270 480GB SSD + 4TB Cấu hình sẵn16GB DDR3SSD 480GB + Cấu hình sẵn 4TB• Chuyển 100TB hàng tháng$56,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
I7-3700 120gb SSD + 2TB cấu hình sẵn16GB DDR3120GB + 2TB• Chuyển 100TB hàng tháng$57,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn SSD Xeon E3-1230v2 480GB32GB DDR3SSD 500GB• Chuyển 100TB hàng tháng$59,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon E5-2620 32GB + SSD 120GB + Cấu hình sẵn 4TB32GB DDR3SSD 120GB + 4TB• Chuyển 100TB hàng tháng$59,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn SSD Xeon 5639 480GB kép32GB DDR3SSD 480GB• Chuyển 100TB hàng tháng$60,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon 5520 240GB SSD + 3TB Cấu hình sẵn24GB DDR3SSD 240GB + 3TB• Chuyển 100TB hàng tháng$60,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon E3-1270v2 480GB SSD + 4TB Cấu hình sẵn16GB DDR3SSD 500GB + 4TB• Chuyển 100TB hàng tháng$61,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon kép 5639 2x2TB Cấu hình sẵn32GB DDR32x2TBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$65,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon kép 5639 4TB Cấu hình sẵn32GB DDR34TBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$65,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn Xeon E3-1230v2 4TB32GB DDR34TBSATA• Chuyển 100TB hàng tháng$66,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 32GB 240GB SSD Cấu hình sẵn32GB DDR3SSD 240GB• Chuyển 100TB hàng tháng$69,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 32GB 2x240GB SSD Cấu hình sẵn32GB DDR3SSD 2x240GB• Chuyển 100TB hàng tháng$79,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 32GB 480GB SSD Cấu hình sẵn32GB DDR3SSD 480GB• Chuyển 100TB hàng tháng$79,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2660 64GB 2x240GB SSD Cấu hình sẵn64GB DDR3SSD 2x240GB• Chuyển 100TB hàng tháng$84,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2660 64GB 480GB SSD Cấu hình sẵn64GB DDR3SSD 480GB• Chuyển 100TB hàng tháng$84,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 64GB 480GB SSD Cấu hình sẵn64GB DDR3SSD 480GB• Chuyển 100TB hàng tháng$89,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 64GB 2x240GB SSD Cấu hình sẵn64GB DDR3SSD 2x240GB• Chuyển 100TB hàng tháng$89,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
i7-6700K 32GB + 2x 480GB SSD Cấu hình sẵn32GB DDR42 ổ SSD 480gb• Chuyển 100TB hàng tháng$89,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon 5650 Cấu hình sẵn Dell72GB DDR3SSD 120GB + SATA 3TB• Chuyển 100TB hàng tháng$95,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Opteron 6234 được cấu hình sẵn64GB DDR3SSD 120GB + SATA 4TB• Chuyển 100TB hàng tháng$99,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn SSD Xeon 5650 2x480GB kép72GB DDR3SSD 2x480gb• Chuyển 100TB hàng tháng$89,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 96GB 960GB SSD Cấu hình sẵn96GB DDR3SSD 960GB• Chuyển 100TB hàng tháng$99,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 96GB 2x480GB SSD Cấu hình sẵn96GB DDR32 ổ SSD 480GB• Chuyển 100TB hàng tháng$109,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Xeon kép 5520 2x 6TB Cấu hình sẵn24GB DDR32x6TB• Chuyển 100TB hàng tháng$109,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Threadripper 1950x 32GB + 2x 480GB SSD Cấu hình sẵn32GB DDR42 ổ SSD 480gb• Chuyển 100TB hàng tháng$109,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
i7-6700K 32GB + SSD 960GB + RTX 2070 + Cấu hình sẵn32GB DDR4SSD 960gb• Chuyển 100TB hàng tháng$109,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2660 96GB 960GB SSD Cấu hình sẵn96GB DDR3SSD 960GB• Chuyển 100TB hàng tháng$114,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2660 96GB 2x480GB SSD Cấu hình sẵn96GB DDR32 ổ SSD 480GB• Chuyển 100TB hàng tháng$114,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
i7-6700K 32GB + SSD 960GB + RTX 2070 SUPER + Cấu hình sẵn32GB DDR4SSD 960gb• Chuyển 100TB hàng tháng$114,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
i7-8700K 32GB + 2x480GB SSD Cấu hình sẵn32GB DDR42 ổ SSD 480gb• Chuyển 100TB hàng tháng$115,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670v2 96GB 2x480GB SSD Cấu hình sẵn96GB DDR32 ổ SSD 480GB• Chuyển 100TB hàng tháng$129,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670v2 96GB 960GB SSD Cấu hình sẵn96GB DDR3SSD 960GB• Chuyển 100TB hàng tháng$129,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
i7-8700K 32GB + 2x480GB SSD + 8TB HDD Cấu hình sẵn32GB DDR42 ổ SSD 480gb + ổ cứng 8TB• Chuyển 100TB hàng tháng$135,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon 5520 3x 6TB Cấu hình sẵn của Dell24GB DDR33x6TB• Chuyển 100TB hàng tháng$139,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
i7-8086K 64GB + 2x480GB SSD Cấu hình sẵn64GB DDR42 ổ SSD 480gb• Chuyển 100TB hàng tháng$139,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 128GB 2x960GB SSD Cấu hình sẵn128GB DDR32 ổ SSD 960GB• Chuyển 100TB hàng tháng$169,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Cấu hình sẵn SSD Xeon E5-2670 128GB 2TB128GB DDR3SSD 2TB• Chuyển 100TB hàng tháng$179,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670v2 128GB 2TB SSD Cấu hình sẵn128GB DDR3SSD 2TB• Chuyển 100TB hàng tháng$179,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670 128GB 2x 2TB SSD Cấu hình sẵn128GB DDR32 ổ SSD 2TB• Chuyển 100TB hàng tháng$219,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Dual Xeon E5-2670v2 128GB 2x2TB SSD Cấu hình sẵn128GB DDR32 ổ SSD 2TB• Chuyển 100TB hàng tháng$229,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA
Quad Xeon E7-4860 256GB 6x 2TB SAS Cấu hình sẵn256GB DDR36x 2TB SAS• Cổng 10Gbit$509,00/thángđặt hàng ngayCHÚNG TA

Xin lưu ý: Đây là giá ngân sách đặc biệt. Cổ phiếu trên là với trung tâm dữ liệu. Sau khi bạn đặt hàng và thanh toán, chúng tôi sẽ nhận đơn hàng từ trung tâm dữ liệu và cung cấp cho bạn trong vòng 24 giờ.

*/32 Dải IP

Exterior of Databank DallasTất cả bắt đầu ở Dallas

Tất cả các máy chủ chuyên dụng của chúng tôi đều được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu được chứng nhận cấp III, SAS 70 loại II của chúng tôi ở trung tâm thành phố Dallas, Texas. Nằm trong tòa nhà cũ của Cục Dự trữ Liên bang, cơ sở này có tính năng kiểm soát truy cập sinh trắc học đa yếu tố, kỹ thuật viên tại chỗ 24 giờ và giám sát video kỹ thuật số. Mười hai nguồn cấp điện tiện ích được hỗ trợ bởi các UPS cấp trung tâm dữ liệu và mười máy phát điện diesel. Và chúng tôi đã đánh bại cái nóng của Texas bằng nhà máy làm mát N+1 4500 tấn với trữ lượng nước 80.000 gallon. Nói cách khác, chúng tôi đang định nghĩa lại cụm từ “hạng doanh nghiệp”.

Rackmount networking equipmentCác vấn đề về mạng

Rất nhiều máy chủ web “giảm giá” sử dụng mạng một nhà cung cấp dịch vụ hoặc sự kết hợp của các nhà cung cấp dịch vụ giảm giá. Nhưng không phải chúng tôi. Chúng tôi sử dụng kết hợp các nhà cung cấp dịch vụ cấp 1 & 2 bao gồm Cogent, Zayo, TeliaSonera, CenturyLink và Internap. Nhiều cặp cáp quang được đưa vào các bộ định tuyến lõi và viền dự phòng của Cisco, với các liên kết dự phòng tới từng bộ chuyển mạch. Điều đó có nghĩa là các máy chủ dành riêng cho ngân sách của chúng tôi có khả năng kết nối nhanh, đáng tin cậy với toàn bộ hành tinh. Và khi nhu cầu của bạn tăng lên, chúng tôi có thể giúp bạn mở rộng với VLAN riêng và bảo vệ DDOS.

Dallas Aisle 5Đến không được tính

Nhớ lại ngày xưa khi các nhà cung cấp dịch vụ không dây sẽ cung cấp chương trình khuyến mãi "miễn phí phút gọi đầu tiên"? Chúng tôi nghĩ rằng đó là một ý tưởng khá hay, vì vậy chúng tôi quyết định ngừng theo dõi băng thông đến của bạn. Không chỉ megabyte đầu tiên, không chỉ ngày đầu tiên, mà là tất cả. Điều đó có nghĩa là lưu lượng truy cập đến không bao giờ được tính vào mức sử dụng băng thông hàng tháng của bạn, điều đó có nghĩa là 10 TB băng thông của bạn đáng giá hơn nhiều so với chỉ 10 TB!

consoleTự quản lý hoặc quản lý hoàn toàn

Mỗi máy chủ chuyên dụng đều có quyền truy cập IPMI miễn phí để giúp bạn quản lý máy chủ của mình. Và chúng tôi sẽ luôn xử lý mọi sự cố về phần cứng hoặc mạng ngược dòng. Nhưng nếu bạn không phải là quản trị viên Linux dày dạn kinh nghiệm, thì việc chạy máy chủ của riêng bạn có thể gây khó khăn — đặc biệt là khi có vấn đề phát sinh. Đó là lúc dịch vụ quản lý tùy chọn của chúng tôi ra đời. Các quản trị viên máy chủ chuyên dụng có kinh nghiệm của chúng tôi sẽ trợ giúp thực hiện nhiều tác vụ phổ biến khác nhau, từ khắc phục sự cố mạng và giảm thiểu DDOS đến tăng cường bảo mật và cài đặt ứng dụng.