Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn không hài lòng với giao dịch mua của mình, trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua, chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ chi phí cho đơn đặt hàng của bạn.