Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này mô tả thông tin chúng tôi thu thập từ bạn, những gì chúng tôi làm với thông tin và các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ [email protected]. Trong tài liệu này, Fresh Roasted Hosting có thể được viết tắt là “FRH”.

 1. Thông tin
 2. Sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân
 3. Sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân
 4. Bánh quy
 5. Bảo mật thông tin của bạn
 6. Quyền riêng tư của trẻ em
 7. Công bố công khai
 8. Câu hỏi quan tâm

1 – Thông tin

Khi bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên hệ bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, cổng thanh toán ưu tiên và mọi thông tin cần thiết để hoàn tất đơn đặt hàng của bạn thông qua cổng thanh toán đó. Thông tin này là bắt buộc để có được dịch vụ từ Fresh Roasted Hosting.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành các cuộc khảo sát người dùng và cung cấp một số thông tin nhân khẩu học nhất định, chẳng hạn như tuổi, giới tính, cách bạn biết đến FRH, trang web bạn truy cập, sở thích đặc biệt, v.v. Thông tin này là tùy chọn: bạn không phải cung cấp thông tin này loại thông tin để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kỹ thuật, chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin về hệ điều hành, phần mềm và các vấn đề kỹ thuật khác. Thông tin này là tùy chọn, nhưng chúng tôi không thể cung cấp mức hỗ trợ tối ưu nếu bạn chọn không cung cấp thông tin này.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ nắm bắt địa chỉ IP của bạn, thời gian và thời lượng truy cập cũng như thời gian và thời lượng của các trang trên trang web của chúng tôi mà bạn xem. Thông tin này được thu thập tự động mà không cần bất kỳ nỗ lực hay quyết định nào từ bạn. Chúng tôi có thể liên kết thông tin này với thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi sẽ đặt một cookie sẽ xác định bạn với chúng tôi là khách truy cập thường xuyên hoặc khách hàng khi bạn truy cập trang Web của chúng tôi. Điều này được thực hiện tự động mà không cần bất kỳ nỗ lực hay quyết định nào từ bạn. Chúng tôi có thể liên kết cookie này với thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có về bạn.

Nếu chúng tôi gửi email cho bạn, chúng tôi có thể bao gồm một điểm đánh dấu cho phép xác định email đã được mở và xem.

Nếu bạn gửi email cho chúng tôi, gửi cho chúng tôi phiếu hỗ trợ hoặc trả lời phiếu hỗ trợ, tất cả thông tin bạn cung cấp có thể được liên kết với thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có về bạn.

Trong mọi trường hợp, tất cả thông tin mà Fresh Roasted Hosting thu được có thể được lưu trữ trong thời gian tối đa năm (5) năm sau khi kết thúc tất cả các giao dịch kinh doanh giữa bạn và chúng tôi.

2 – Sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân

Thông tin nhận dạng cá nhân (“PII”) bao gồm tên hợp pháp, địa chỉ email, tên người dùng và số điện thoại của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn:

 • cho các tác vụ nội bộ như xử lý thanh toán, cung cấp hỗ trợ khách hàng, xác minh danh tính và quản lý tài khoản;
 • để cho phép các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi;
 • để thông báo các ưu đãi đặc biệt của chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi, mặc dù chúng tôi sẽ không cung cấp cho các bên thứ ba này PII của bạn;
 • để đáp lại tuyên bố của bạn (chẳng hạn như trên diễn đàn, trang web đánh giá, phương tiện truyền thông xã hội hoặc kênh công khai hoặc riêng tư khác) để sửa, làm rõ hoặc phản hồi bất kỳ thông tin nào do bạn trình bày, với điều kiện là PII đó đã được do bạn tiết lộ (xem phần 7 “Tiết lộ công khai”); Và
 • để cải thiện dịch vụ của chúng tôi và tiếp thị dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không cung cấp PII về bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài:

 • một cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc tòa án theo yêu cầu của họ để đáp ứng yêu cầu chính thức hoặc không chính thức;
 • cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu chính thức trong một vụ kiện dân sự mà bề ngoài đáp ứng các yêu cầu đối với yêu cầu đó;
 • một người, công ty hoặc tổ chức khác mua lại doanh nghiệp của chúng tôi;
 • cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi;
 • khi cần thiết để bảo vệ hoặc thực thi các quyền của người khác; Và
 • các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi (chẳng hạn như xử lý thanh toán hoặc hỗ trợ khách hàng), tùy thuộc vào việc bên thứ ba đồng ý với chúng tôi rằng họ sẽ giữ bí mật PII của bạn.

Chúng tôi không bán, thuê, cho thuê, chia sẻ, phân phối, cung cấp hoặc cho phép sử dụng PII của bạn để đưa vào bất kỳ danh sách email của bên thứ ba nào.

3 – Sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu thống kê tổng hợp về khách hàng của mình với các bên thứ ba, chẳng hạn như nhà quảng cáo hoặc nhà cung cấp. Dữ liệu thống kê tổng hợp này sẽ không nhận dạng cá nhân bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ công khai thông tin không thể nhận dạng cá nhân của bạn để đáp lại tuyên bố của bạn nhằm mục đích sửa chữa, làm rõ hoặc phản hồi bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp.

4 – Bánh quy

Cookie là một mã định danh chữ và số duy nhất cho trình duyệt của bạn. Cookie sẽ xác định trình duyệt của bạn với chúng tôi khi bạn truy cập trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể tùy chỉnh lượt truy cập của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie như một phần của các biện pháp xác thực và bảo mật của mình. Một số trang web và ứng dụng của bên thứ ba (bao gồm cả nhà quảng cáo) có thể sử dụng cookie để xác định những trang web bạn đã truy cập. FRH không kiểm soát việc sử dụng cookie của bên thứ ba.

5 – Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi lưu trữ PII của bạn trên một máy chủ ảo nằm trong trung tâm dữ liệu do bên thứ ba sở hữu và vận hành ở Latham, New York, Hoa Kỳ. Truy cập trực tuyến vào máy chủ được bảo vệ bằng sự kết hợp của các biện pháp bảo mật bao gồm tên người dùng không phổ biến, mật khẩu dài ngẫu nhiên và nhân viên kỹ thuật giám sát máy chủ 24×365. Truy cập vật lý vào máy chủ được bảo vệ bởi sự kết hợp của nhân viên an ninh tại chỗ, video giám sát, sàng lọc lý lịch của nhân viên và tường gia cố.

PII của bạn được sao lưu hàng đêm vào một máy chủ nằm trong trung tâm dữ liệu do bên thứ ba sở hữu và vận hành ở 16192 Coastal Highway, Lewes, Delware 19958, County of Sussex, United States. Truy cập trực tuyến vào máy chủ được bảo vệ bằng sự kết hợp của các biện pháp bảo mật bao gồm tên người dùng không phổ biến, mật khẩu dài ngẫu nhiên và nhân viên kỹ thuật giám sát máy chủ 24×365. Truy cập vật lý vào máy chủ được bảo vệ bằng sự kết hợp của kiểm soát truy cập đa yếu tố, hệ thống an ninh được giám sát và giám sát video.

FRH không kiểm soát thông tin bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán, ngay cả khi các bên thứ ba đó đang làm việc thay mặt chúng tôi.

FRH không kiểm soát việc bảo mật thông tin tài khoản của riêng bạn. Điều này bao gồm tên người dùng tài khoản, mật khẩu tài khoản, địa chỉ email và mật khẩu email của bạn. FRH khuyến khích tất cả người dùng thực hành thói quen bảo mật tốt, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu dài ngẫu nhiên, mật khẩu duy nhất cho mỗi tài khoản và thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Mặc dù FRH thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó sẽ không bao giờ bị xâm phạm. Thông tin của bạn có thể bị xâm phạm do một số yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi trộm cắp danh tính, tấn công vào máy chủ hoặc mạng của chúng tôi, lừa đảo trực tuyến, mật khẩu yếu, phần mềm bị định cấu hình sai hoặc trục trặc, khai thác phần mềm, hack, kỹ thuật xã hội hoặc không phù hợp truy cập vào (các) máy tính cá nhân của bạn bởi một bên thứ ba.

6 – Quyền riêng tư của trẻ em

FRH không cố ý cung cấp dịch vụ cho trẻ em hoặc người dưới 18 tuổi. Điều khoản Dịch vụ của FRH yêu cầu tất cả người dùng phải đảm bảo với FRH rằng họ từ 18 tuổi trở lên. FRH sẽ không cố ý lưu giữ thông tin về bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã cung cấp hoặc đang cung cấp dịch vụ cho một người dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ lạm dụ[email protected].

7 – Tiết lộ công khai

FRH khuyến khích và hỗ trợ đầy đủ việc chia sẻ thẳng thắn, trung thực về trải nghiệm của khách hàng với những người khác thông qua các phương tiện công khai như trang web lưu trữ đánh giá, diễn đàn thảo luận và ứng dụng truyền thông xã hội. FRH có thể chọn phản hồi những tiết lộ như vậy để làm rõ hoặc chỉnh sửa thông tin thực tế hoặc để đưa ra ý kiến của chúng tôi về vấn đề này. Phản hồi như vậy, nếu được đưa ra, nhằm đảm bảo rằng công chúng có một bức tranh toàn cảnh về trải nghiệm đang được thảo luận.

Nếu bạn chia sẻ công khai bài đánh giá, bài đăng trên diễn đàn, xếp hạng hoặc bất kỳ loại bình luận nào khác về FRH, chúng tôi có thể phản hồi để sửa bất kỳ điểm không chính xác nào hoặc chia sẻ quan điểm của chúng tôi. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ PII nào của bạn trừ khi PII đó đã được bạn tiết lộ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chọn tiết lộ thông tin bổ sung về bạn như trạng thái tài khoản, lịch sử thanh toán, phiếu trợ giúp và các hành động của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chọn tiết lộ các bước hoặc quyết định do chúng tôi thực hiện và lý do cho các bước hoặc quyết định đó.

8 – Câu hỏi hoặc Mối quan tâm

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về chính sách này hoặc tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp hỗ trợ liên quan đến chính sách quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào (chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet). Có ba cách để liên hệ với Fresh Roasted Hosting:

 • qua email đến [email protected];
 • bằng cách mở một vé đến bộ phận Thanh toán & Bán hàng của chúng tôi tại https://freshroastedhosting.com/support; hoặc
 • bằng cách gửi thư từ Hoa Kỳ tới Fresh Roasted Hosting, 16192 Coastal Highway, Lewes, Delware 19958, County of Sussex, United States.

Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết mối lo ngại của bạn ngay sau khi nhận được.

9 – Thông tin cá nhân

Chính sách này bao gồm cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin cá nhân nhận được sẽ chỉ được sử dụng để điền vào đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc phân phối lại thông tin của bạn cho bất kỳ ai.