Lưu trữ web phi lợi nhuận

Được tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cộng đồng có thể mang lại nhiều lợi ích ngoài sức tưởng tượng. Mỗi nhân viên của Fresh Roasted Hosting đã tình nguyện tham gia nhiều tổ chức cộng đồng / phi lợi nhuận trong những năm qua.

volunteeringTừ các giải đấu thể thao đến ngân hàng thực phẩm, từ các ban nhạc diễu hành đến các sáng kiến về niềm tự hào công dân, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt mà các hành động cá nhân có thể tạo ra trong cộng đồng.

Tuy nhiên, đồng thời, mỗi tổ chức như vậy phải đối mặt với những thách thức riêng. Chúng tôi biết rằng bất chấp những nỗ lực tốt nhất của bạn, việc điều hành một tổ chức vẫn cần có thời gian và tiền bạc. Đó là lý do tại sao Fresh Roasted Hosting tự hào cung cấp các khoản tài trợ, thời gian tình nguyện và/hoặc giảm giá sâu cho các tổ chức cộng đồng và phi lợi nhuận được chọn.

Để tìm hiểu thêm về chương trình NPO của chúng tôi và những gì chúng tôi có thể làm cho tổ chức của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi tại [email protected].

Xin lưu ý rằng các tổ chức phi lợi nhuận, theo ý kiến riêng của chúng tôi, khuyến khích hoặc thực hành thù hận, cố chấp, bạo lực, phân biệt đối xử, gian lận hoặc hành vi chống đối xã hội hoặc bất hợp pháp không được chào đón trong chương trình NPO của Fresh Roasted Hosting. Xem Điều khoản dịch vụ của chúng tôi để biết chi tiết đầy đủ về Chương trình NPO Fresh Roasted Hosting.